top of page
Walk_blanc.png

initiatieven

flèche1_mauve.png

Brusselse initiatieven voor voetgangers

intitiatieven

walk brengt organisaties en mensen die van Brussel een voetgangersstad willen maken samen. Hieronder vind je alvast een reeks initiatieven van deze actoren. Wil je graag jouw initiatief toevoegen aan deze lijst? Geef gerust een seintje.

 

Ben je op zoek naar meer concrete acties of achtergrondinfo? Kijk dan zeker op de pagina tools & bronnen.

bru30_stickers.png

I love BRU=30

Dit burgerinitiatief ontstond in februari 2021 om de Brusselse regering aan te moedigen en te bedanken voor het project « Stad 30 » gelanceerd begin 2021. Ze lieten stickers, zadelplaatjes, fluohesjes en T-shirts drukken om hun steun voor de Stad 30 duidelijk te maken.

cawab-agir.png

Platform 
"Agir pour l'accessibilité"

Je wilt een toegankelijkheidsprobleem melden in het openbaar vervoer, in publieke gebouwen of gewoon op de Brusselse wegen? Dan heeft CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles) het platform "Agir pour l'accessibilité" (Handelen voor toegankelijkheid) opgericht waarmee je dat kunt doen. Dit platform is ook een goed instrument om de aanbieders van het openbaar vervoer, overheden, vakmensen, infrastructuurbeheerders, enz. bewust te maken van de problemen die zich voordoen en de werkelijke behoeften van de burgers.
(enkel in het Frans beschikbaar)

Quartierwileswijk.jpeg

Wiels - een wijk die pleit voor stedelijk wandelen

QuartierWielsWijk is een initiatief van bewoners om mensen aan te moedigen in de stad te lopen. Hoe doen ze dat? Door het opzetten van activiteiten en voorzieningen die de sociale banden tussen de mensen uit de wijk en die uit de aangrenzende gebieden vergemakkelijken: beplanting met biodiversiteit, geluidswandelingen, de aanleg van speelplaatsen en ontmoetingsplaatsen, het melden van problemen bij de gemeente en de installatie van voetgangersborden.

Hun doelstellingen zijn de verbetering van de wandelomstandigheden en de actieve mobiliteit in het algemeen, de ontwikkeling van de plaatselijke handel en duurzame activiteiten, de opwaardering van het erfgoed en de architectuur, en de verbetering van de identiteit van de wijk. Want om je te voet te verplaatsen is een aangename, propere, veilige, vriendelijke en levendige omgeving nodig. 

brusselshatespedestrians.png

Brussels hates pedestrians

Op de sociale netwerken Twitter en Instagram, zet deze account de dagelijkse onaangename ervaringen van voetgangers in de verf. Volg Brussels hates pedestrians en je krijgt meteen zicht op zoveel mogelijkheden om het leven voetgangers te verbeteren - of dingen die zeker niet voor herhaling vatbaar zijn!

bru30_stickers.png

Shadow minister of pedestrians

Een Twitteraccount dat eist dat in het Brusselse beleid ten volle rekening wordt gehouden met voetgangers. De Shadow minister of pedestrians zet vraagtekens bij de huidige infrastructuur en bij de houding en gewoonten in de stad. De minister stelt de verantwoordelijkheden van iedereen in de publieke ruimte ter discussie en pleit voor het STOP-principe (d.w.z. optimale mobiliteit waarbij de vervoerswijzen de volgende voorrangslogica volgen: lopen - fietsen - openbaar vervoer - privé-auto).

bottom of page